Basic Detail

Công việc này cơ bản làm sạch bề mặt xe của bạn một cách tỉ mỉ nhất, với các bước thực hiện theo quy trình chăm sóc xe cao cấp

Các bước thực hiện

  • Ủ bọt xe bằng Angelwax Fast-Foam
  • Ủ bọt xe bằng Angelwax Fast-Foam
  • Rửa xe bằng Angelwax Shampoo
  • Xì và lau nhanh khoang máy
  • Tẩy phân chim, nhựa cây, xác thiêu thân bằng Angelwax Revelation/Revenge
  • Tẩy bụi sơn nhanh bằng Angelwax Clay-Bar/Uber Lube
  • Lau sạch nhanh nội thất
  • Bóng nhanh bề mặt sơn bằng QED
  • Wax bảo vệ bề mặt sơn bằng Angelwax Desirable/Dark Angel/Drift/AG/Guardian/Formulation 1/The Fifth Element