Enigma Angel Detail

Một dịch vụ cao cấp nằm trong gói dịch vụ chăm sóc xe chuyên sâu của Báo Đỏ, sử dụng dòng sản phẩm Enigma cao cấp nhất của Angelwax 

Các bước thực hiện

  • Ủ bọt xe bằng Angelwax Fast-Foam
  • Rửa xe bằng Angelwax Enigma Shampoo
  • Xì và lau nhanh khoang máy
  • Tẩy phân chim, nhựa cây, xác thiêu thân bằng Angelwax Revelation/Revenge
  • Tẩy bụi sơn nhanh bằng Angelwax Clay-Bar/Uber Lube
  • Lau sạch nhanh nội thất
  • Bóng nhanh bề mặt sơn bằng Enigma QED
  • Wax nước bảo vệ và làm bóng bề mặt sơn; bằng Angelwax Enigma