Enigma Heaven Detail

Gói nâng cấp của Enigma Angel Detail, mang tới một dịch vụ chăm sóc xe chuyên sâu cao cấp nhất mà Báo Đỏ Detailing đang cung cấp

Treatment plan

  • Ủ bọt xe bằng Angelwax Fast-Foam
  • Rửa xe bằng Angelwax Enigma Shampoo
  • Xì và lau nhanh khoang máy
  • Tẩy phân chim, nhựa cây, xác thiêu thân bằng Angelwax Revelation/Revenge
  • Tẩy bụi sơn nhanh bằng Angelwax Clay-Bar/Uber Lube
  • Lau sạch nhanh nội thất
  • Bóng nhanh bề mặt sơn bằng Enigma QED
  • Wax nước bảo vệ và làm bóng bề mặt sơn; bằng Angelwax Enigma
  • Dưỡng toàn bộ nội thất bằng Angelwax Hide-Rate/Angel
  • Dưỡng Gioăng cao su