PHỦ BẢO VỆ

Để bảo vệ xe của bạn càng nhiều càng tốt đối với ảnh hưởng bên ngoài, cần phải có một lớp sơn phủ đặc biệt. Sự khác biệt của Phủ bảo vệ (Coating) với Wax là nó làm cho lớp sơn xe của bạn được bảo vệ trong thời gian dài. Thị trường hiện nay đang cung cấp nhiều loại hoá chất phủ khác nhau, nhưng sau khi đã kiểm tra rất nhiều trong thực tế và đã nghiên cứu các xét nghiệm khác nhau liên quan đến độ bền, tôi đã lựa chọn công nghệ và hoá chất phủ tốt nhất trên thế giới để bảo vệ xe của bạn.

Phủ bảo vệ - Titanium Sealant
- Màng phủ bảo vệ Nano với thành phần hữu cơ giúp tạo độ bóng sâu trong;
- Tạo màng kỵ nước;
- Có khả năng tự làm sạch;
- Hiệu ứng tĩnh điện chống bám bụi;
- Hạn chế xước;
- Độ bền 3-4 tháng;

Phủ bảo vệ - Ceramic Coating
- Màng phủ bảo vệ với thành phần phi hữu cơ giúp tạo độ bóng sâu trong;
- Tạo màng kỵ nước;
- Có khả năng tự làm sạch;
- Hiệu ứng tĩnh điện chống bám bụi;
- Hạn chế xước;
- Độ bền trên 01 năm;