Premium Detail

Bước nâng cấp của Basic Detail, xe của bạn sẽ được dưỡng toàn bộ nội thất và gioăng cao su bằng hoá chất cao cấp của Angelwax danh tiếng

Các bước thực hiện

 • Ủ bọt xe bằng Angelwax Fast-Foam
 • Ủ bọt xe bằng Angelwax Fast-Foam
 • Rửa xe bằng Angelwax Shampoo
 • Xì và lau nhanh khoang máy
 • Tẩy phân chim, nhựa cây, xác thiêu thân bằng Angelwax Revelation/Revenge
 • Tẩy bụi sơn nhanh bằng Angelwax Clay-Bar/Uber Lube
 • Lau sạch nhanh nội thất
 • Bóng nhanh bề mặt sơn bằng QED
 • Wax bảo vệ bề mặt sơn bằng Angelwax Desirable/Dark Angel/Drift/AG/Guardian/Formulation 1/The Fifth Element
 • Dưỡng toàn bộ nội thất bằng Angelwax Hide-Rate/Angel
 • Dưỡng Gioăng cao su