Chăm sóc chuyên sâu tiêu chuẩn

Gói chăm sóc xe chuyên sâu tiêu chuẩn, làm mới sơn xe, bảo vệ và phục hồi các chi tiết nội thấtLàm sạch ngoại thất
- Vệ sinh toàn bộ bề mặt ngoại thất.
- Xử lý chuyên sâu tạp chất trên bề mặt ngoại thất.

Bảo vệ ngoại thất
- Dưỡng nhựa và lốp.
- Phủ bảo vệ ngoại thất bằng sáp cao cấp.

Làm sạch nội thất
- Hút bụi, vệ sinh ghế và bề mặt taplo.
- Vệ sinh gương, kính nội thất. Bảo vệ nội thất
- Dưỡng ghế và bề mặt taplo.