Đang tải... Vui lòng chờ...

Tuyển dụng

Tuyển Nhân viên chăm sóc xe hơi (Hà Nội)
Do nhu cầu mở rộng hoạt động của Trung tâm Chăm Sóc Xe hơi, Báo Đỏ cần tuyển những ứng viên phù hợp cho vị trí này.

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh (Hà Nội)
Do nhu cầu mở rộng hoạt động của Công Ty, Báo Đỏ cần tuyển những ứng viên phù hợp cho vị trí này.

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Kho (Hà Nội)
Do nhu cầu mở rộng hoạt động Công ty, Báo Đỏ cần tuyển những ứng viên phù hợp cho vị trí sau.

Tuyển Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự (Hà Nội)
Do nhu cầu mở rộng hoạt động Công ty, Báo Đỏ cần tuyển những ứng viên phù hợp cho vị trí sau.

Tuyển Cộng Tác Viên Kinh Doanh (Hà Nội)
Do nhu cầu mở rộng hoạt động Công ty, Báo Đỏ cần tuyển những ứng viên phù hợp cho vị trí sau.

Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Hà Nội)
Do nhu cầu mở rộng hoạt động Công ty, Báo Đỏ cần tuyển những ứng viên phù hợp cho vị trí sau.

Nhân viên Marketing Online (Hà Nội)
Do nhu cầu mở rộng hoạt động Công ty, Báo Đỏ cần tuyển những ứng viên phù hợp cho vị trí sau.